Bild

Hej båtvänner!


Alltsammans började hösten 1994 när Enköpings kommun inbjöd
till information och där meddelade att man ville göra sig av
med ett antal småbåtshamnar.

Som en följd av detta bildades en arbetsgrupp bestående av:
  • Per-Håkan Andersson
  • Britt-Inger o Bengt Andersson
  • Sven Aho
  • Sven-Erik Åberg
  • Björn Pettersson och
  • Ingvar Ståhl
Arbetsgruppen undersökte intresset att överta hamnen men också
sådant som att bilda förening, teckna avtal på mark, medlemskap i intresseföreningar,
försäkringar och hur finansiering skulle kunna ske.

2 dagar efter lucia redovisade arbetsgruppen 3 alternativ i en rapport.
Kommunen ändrade sig dock under vintern och meddelade att man
skulle ha kvar småbåtshamnarna.

I maj 1995 kontaktades arbetsgruppen, som då formellt var upplöst,
igen av kommunen som åter ville sälja hamnen. Arbetsgruppen föreslog
att kommunen skulle kalla till möte.

Så skedde också, 6 månader senare. Den 28 november hölls ett möte dit
samtliga båtplatsinnehavare inbjudits. Arbetsgruppen hade då dammat av den
tidigare rapporten och presenterade ett förslag om att båtklubb skulle bildas
och överta småbåtshamnen i Sommarro. Mötet beslöt att så skulle ske och att
arbetsgruppen skulle utgöra interimsstyrelse.

Den 18 december 1995 hölls sedan det historiska konstituerande mötet
då Sommarro Båtklubb bildades.

Alltsedan dess har verksamheten i klubben varit inriktad på att minimera
kostnaderna för medlemmarna. Detta har lyckats väl tack vare ett mycket
stort engagemang. Många medlemmar har, mot enbart korv och dricka, ställt upp
för att vår- och höststäda våra områden, hålla bryggorna i gott skick,
hålla efter vass, sjö- och torrsätta våra båtar mm mm.
Vi har försett bryggorna med lampor, eluttag och vatten, skaffat flagga och vimplar.
Vi har också utökat antalet vinter-uppställningsplatser från cirka 20 till dagens cirka 75.

Vi har under åren varit förskonade från allvarligare skadegörelse och inbrott.

Som styrelseordförande konstaterar jag att omsättningen på funktionärer inte
är särskilt stor. Detta är mest på gott. Vi har en fantastisk kontinuitet i vårt arbete.
Omsättningen bland medlemmar är inte heller särskilt stor. Det är attraktivt att
ha en båtplats i Sommarro. Det är nära till stan och det är ekonomiskt billigt.
Vi har ju inte höjt avgiften någon gång under våra 10 första år!

Efter 10 år står vi nu inför de 2 största förändringarna i klubbens historia;
Is och höststormar har tärt hårt på våra betongbryggor. Så hårt att vi måste byta dem.
Därför tvingades vi också på årsmötet föreslå en förändring av medlemsavgiften
för att finansiera detta.
Den andra förändringen har vi en driftig trio damer att tacka för. Från att
tidigare enbart fokuserat på båtar, bryggor och arrenden kan vi (ni) nu på
deras initiativ faktiskt ha en gemensam fest.


Med varma båthälsningar

Ingvar Ståhl, Ordförande i Sommarro Båtklubb